Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint pastatyti energetiškai efektyvų namą?

Kad pastatyti  energetiškai efektyvų namą, reikia „nužingsniuoti“ nemažai „žingsnių”.

Vienas pirmųjų –  projektavimo užduoties sudarymas, kurioje statytojas pateikia pagrindinius reikalavimus būsimam  namui, tame tarpe ir pageidaujamą energinio naudingumo klasę. Pastatyti energetiškai efektyvų namą neįmanoma be tinkamai parengto projekto, todėl nemažai statytojų, tebemanančių, kad projektas tai tik statybos leidimui, o vėliau statybininkai vis tiek pastatys “taip, kaip reikia” tenka susidurti su rūsčia realybe – ženkliai išaugusi projekto sąmata, begalės taisymų ir pakeitimų, neracionaliai panaudotos medžiagos,  rangovų priverstinė kaita ir galų gale neprogozuojami  pabaigimo terminai, bei pašliję statytojo nervai.