Kas tai yra “PASYVAUS NAMO” standartas?

PASYVAUS NAMO standartas yra kokybinių reikalavimų, kurie turi būti išlaikyti, projektuojant ir statant PASYVŲ NAMĄ  visuma.

1. Metinis namo šildymui skirtos energijos kiekis pagal PHPP ( pasyvaus namo projektavimo paketą ) neturi viršyti 15 kWh/(m²a)

2. Komforto reikalavimai  turi būti išlaikomi visais metu laikais, tiek žiemą, tiek ir vasarą, todėl turi būti išlaikyti šie reikalavimai:

Nepermatomų statybinių konstrukcijų U – reikšmė ( šilumos laidumo koeficientas ) neturi  viršyti 0,15 W/(m²K);

– Langų ir kitų permatomų konstrukcijų U – reikšmė turi neviršyti 0,8 W/(m²K);

– Namo kiekviename kambaryje turi būti įrengtas mažiausiai vienas atidaromas langas.

– Į namo kambarius paduodamo oro temperatūra neturi būti žemesnė nei  17°C, o  vėdinimo įrenginio keliamas triukšmas neturi viršyti 25 dBa;

– Turi būti atitinkamai subalansuotas patalpų kiekis vakarinėje ir rytinėje namo dalyje iki 15 %, priešingu atvėju reikalinga numatyti  dirbtinio, mažiausiai 75 % šešėliavimo  galimybę. Į pietus orientuotų patalpų plotas turi būti ne mažesnis nei 25 %.

3. Pirminės energijos poreikis pagal PHPP visiems namo įrenginiams (šildymui, karšto vandens ruošimui ir visiems namų ūkio elektriniams įrengimams ir prietaisams neturi viršyti  120 kWh/(m²/a)

4. Oro apsikeitimas (natūrali infiltracija) prie 50 Pa slėgio turi būti   n50 ≤  0,6 h-1