Iš kur atsirado poreikis energiškai efektyviems namams?

Poreikis energiškai efektyviems namams atsirado, kuomet atsirado supratimas, kad už to pačio ploto būsto šildymą galima mokėti žymiai mažiau nei dabar. Šį poreikį paskatino, energijos  kainos kilimas, didesnio komforto  poreikis, klimato kaitos keliamos problemos, Europos Sąjungos direktyvų šalims narėms keliami reikalavimai, bei daugelis kitų veiksnių.