Reikalingas TAUPAUS NAMO projektas

“ TAUPUS NAMAS ” yra toks namas, kuris projektuojamas remiantis A, A+ ir A++ standartais bei naudojant programą “ Pasyvaus namo projektavimo paketą (PHPP)“.

“ PASYVUS NAMAS “ yra toks namas, kuris projektuojamas remiantis Vokietijos “PASYVAUS NAMO INSTITUTO” sukurtu standartu , naudojant programą “ Pasyvaus namo projektavimo paketą (PHPP)“.  Jos pagalba projektavimo metu atliekama pastato simuliacija ir energetinio balanso skaičiavimai. PASYVAUS NAMO projektą turi teisę rengti Vokietijos “Pasyvaus namo instituto”sertifikuoti architektai, parengtas projektas yra tikrinamas to pačio instituto ekspertų, o pastatytas namas, pateikus statybos metu surinkus duomenis, sertifikuojamas. Sertifikuotam namui išduodama speciali, ant sienos tvirtinama tai liudijanti lentelė.

 

LOGO_PH-Designer            PASYVAUS NAMO LENTELĖ 282x282

 

Nepaisant to, jog Lietuvoje šiuo metu vos ne kas antro namo statytojas deklaruoja, kad stato ar pastatė PASYVŲ NAMĄ,  iki šios dienos sertifikuoti tėra trys pirmieji Lietuvoje skirtingo tipo namai: – 2011 metais – pirmasis Lietuvoje visuomeninės paskirties  Panaros kaime pastatytas “Pilnų namų bendruomenės” PASYVUS NAMAS. 2012 metais – pirmasis Lietuvoje dvibutis gyvenamasis namas Kaune ir 2015 metais – pirmasis Lietuvoje vienbutis gyvenamasis namas Vilniuje .  Todėl visus kitus derėtų vadinti  – tik TAUPIAIS.

Tiek TAUPAUS, tiek ir PASYVAUS NAMO projektavimas sudėtingas procesas, kurio metu išanalizuojame, apibendriname ir įvertiname labai daug įvairios informacijos:

–                      jūsų pageidavimus, įpročius, ateities planus, namo statybos finansavimą ir t.t. ;
–                      sklypo ir jį supančios aplinkos privalumus ir trūkumus;
–                      miesto bendrojo plano sprendinius;
–                      sklypo padėtį pasaulio šalių atžvilgiu;
–                      vyraujančią vėjo kryptį ir natūralių bei dirbtinių vėjo barjerų įrengimą;
–                      šešėliavimą;
–                      grunto sudėtį, stiprumą, bei gruntinio vandens lygį;
–                      biologinės, cheminės ir bioenergetinės taršos zonas;
–                      triukšmo ir kvapų  šaltinius;
–                      vizualinę taršą;
–                      savivaldybės išduotus „Specialiuosius architektūrinius reikalavimus”;
–                      Lesto, Lietuvos dujų ir kitų įstaigų išduotas technines sąlygas;
–                      statybos  techninio reglamento reikalavimus:
–                      mechaninio atsparumo ir pastovumo;
–                      gaisrinės saugos;
–                      higienos;
–                      naudojimo saugos;
–                      apsaugos nuo triukšmo;
–                      energijos taupymo;
–                      šildymo ir vėdinimo;
–                      vandentiekio ir nuotekų;
–                      sklypo tvarkymo;
–                      namo priklausinių reikalavimus.

Projektuojant namą, kyla labai daug klausimų : kokio storio apšiltinimą numatyti ant sienų, stogo? Kokias konkrečiai šiltinimo medžiagas naudoti? Kokie ir kokio dydžio langai reikalingi? Kokią įtaką namo šildymo sąnaudoms turi pvz. pietinėje sklypo pusėje ošiantis gražus pušynėlis? Kokia yra priklausomybė tarp stiklo paketo tarpinės ir namo šildymo sąnaudų? Atsakyti yra labai sunku, todėl, rengiant TAUPAUS arba PASYVAUS NAMO projektą, labai svarbi dalis yra jo įvertinimas PASYVAUS NAMO PROJEKTAVIMO PAKETU (PHPP). Ši programa leidžia suvokti kiekvieno iš pastato komponentų įtaką metiniam, jo šildymui skirtos energijos suvartojimui.

Duomenų suvedimui į PHPP, reikalinga tiksliai parinkti visas pagrindines namo medžiagas,  gaminius, bei išdetalizuoti svarbiausius pastato mazgus : pamato, sienos, lango, parapeto, stogo ir t.t. , apskaičiuoti konstrukcijų U vertes bei šalčio tiltelius. Į šią programą yra smulkiai suvedami visi projektuojamo namo duomenys pradedant namo padėtimi sklype, baigiant lango stiklo paketo tarpine, ko pasekoje mes matome, kiek kilovatų energijos reikės vieno m2 grindų ploto šildymui per metus.

Užsisakykite TAUPAUS arba PASYVAUS NAMO projektą!