Kas tie energiškai efektyvūs namai? Kas ta energinio naudingumo klasė, kokie yra reikalavimai dabar statomiems namams ir kaip jie keisis?

Įvairiose šalyse tokie namai apibūdinami skirtingai. Lietuvoje energetiškai efektyviais namai  laikomi tie, kurie atitinka statybos techninio regkamento  “STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS  STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. energinio naudingumo sertifikavimas.” Nustatytus reikalavimus.

Energetiškai efektyvūs namai  energijos vartojimo efektyvumo rodiklių pagalba skirstomi pagal energinio naudingumo klases.  Pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė yra pagal energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertes ir reglamento reikalavimus nustatyta pastato energinio naudingumo klasė.

Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą arba jo dalį. Pastato ir atskiros pastato dalies energinio naudingumo rodikliai gali skirtis.

Mažai energijos naudojančiais pastatais vadinami tie, kurie atitinka reglamento reikalavimus B, A, ir A+ klasės pastatams.

Energijos beveik nevartojančiais pastatais vadinami tie pastatai, kurie atitinka reglamento reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams, t. y. labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas; didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.

Kad būtų tinkamai įgyvendinti Direktyvos 9 str. 1 dalies reikalavimai – ne vėliau kaip 2020

m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai ir po 2018 m. gruodžio

31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, užtikrintų, kad tie

pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai, Lietuvoje yra nustatyti pereinamieji reikalavimai

naujai statomiems pastatams 2014, 2016, 2018, 2021 metais pagal pastatų energinio naudingumo

klases:

– nuo 2014 m. – nauji pastatai ar jų dalys turi atitikti reikalavimus B klasės pastatams;

– nuo 2016 m. – nauji pastatai ar jų dalys turi atitikti reikalavimus A klasės pastatams;

– nuo 2018 m. – nauji pastatai ar jų dalys turi atitikti reikalavimus A+ klasės pastatams;

– nuo 2021 m. – nauji pastatai ar jų dalys turi atitikti reikalavimus A++ klasės pastatams.